Arbejdsmiljødagen 2021

Torsdag den 4. november 2021


Krænkende handlinger på arbejdspladsen


Program: 

8.30      Registrering, rundstykker og kaffe.

9.00       Velkomst ved Jan Riis Bovbjerg.

9.15       Oplæg ved psykologer Dorte Vilsgaard & Heidi Laursen

Vores psykologer vil fortælle om de nye vejledninger fra Arbejdstilsynet om krænkende handlinger i arbejdet. Det er både mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.
I vil få et indblik i psykologernes erfaring med arbejdet i dette felt samt viden og gode råd til, hvad I selv skal holde øje med på jeres arbejdsplads.

12.00    Frokost.           

13.00    Oplæg ved psykolog Dorte Vilsgaard & Heidi Laursen.  

Der vil blive givet eksempler på, hvad I selv kan gøre, hvis I vil forebygge eller arbejde med en konkret problemstilling hos jer - herunder også hvordan Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan hjælpe med konsulentbistand.

14.30    Kaffe & Networking.

15.00   Spørgsmål, evaluering.

15.20   Uddeling af Den lokale Arbejdsmiljøpris 2021 og afrunding.

Tidspunkt:
4. november 2021   kl. 8.30 - 15.30.      

Sted:

Pinenhus                     Pinen 3, Glyngøre           7870 Roslev  

Pris: 1890 kr.

EARLY BIRD PRIS: 1690 kr. ved tilmelding senest 1. oktober 2021

Prisen er ekskl. moms. 

Kursusleder:
Jan Riis Bovbjerg