Lovpligtige eftersyn

Som arbejdsgiver skal du sikre, at dine medarbejdere kan udføre arbejdet sikkert og sundt. Én af metoderne hertil er at foretage eftersyn af jeres processer, maskiner, tekniske hjælpemidler m.m. Nogle eftersyn er lovpligtige og skal foretages efter fastsatte regler.

Flere tekniske hjælpemidler og eksempelvis porte, værktøjer, stiger, trucks, kraner, løfteredskaber, åndemiddelluft og pallereoler er underlagt et lovpligtigt eftersyn. Frekvensen for eftersynet er beskrevet af leverandøren eller lovgivningen, og den skal følges.

Opgaven for arbejdsmiljøorganisationen, AMO, er dels at få overblik over, hvilke lovpligtige eftersyn, der skal foretages i virksomheden, samt hvornår og hvem der skal foretage dem. Nogle af eftersynene kan I selv oplæres i at foretage – og vi kan tilbyde denne oplæring samt hjælp til at skabe overblik over opgaven.

Selvom der foretages regelmæssige, lovpligtige eftersyn, kan det sagtens ske, at der opstår fejl eller skader på eksempelvis porte eller pallereoler inden næste eftersyn. Dem skal I naturligvis rette op på, når de konstateres. Regelmæssig sikkerhedsrundering er et rigtig godt værktøj til at opfange fejl, skader eller mangler mellem eftersynene.

Mangler du overblik, eller ønsker du at supplere jeres praksis med faglig sparring?