Risikobaseret tilsyn

Arbejdstilsynet, AT, har netop anmeldt deres besøg i din virksomhed med et risikobaseret tilsyn. Det kan være en rigtig god ide at få gennemgået arbejdsmiljøet i virksomheden før AT's besøg.

Det er næsten som at lave status. Tag en arbejdsmiljøekspert med rundt i virksomheden og få en vurdering af, hvad der fungerer godt, og hvor der er ”plads til forbedringer”. Uanset om vi, sammen med jer, eller AT ved deres besøg finder forhold, der evt. er i strid med Arbejdsmiljøloven, skal tingene jo løses alligevel. Det vil give jer større frihed og råderum til at få løst tingene, hvis I selv identificerer problemerne, frem for at I skal gøres opmærksom på det af AT.

Når AT melder deres ankomst sker det med et varsel på 1 – 4 måneder. Fristen er sat netop for at motivere jer til allerede at gå i gang med det samme. Har I allerede styr på arbejdsmiljøet, fortsætter I bare som hidtil.

Ved det risikobaserede tilsyn har AT fokus på:

  • Arbejdspladsvurdering, APV – er den gennemført, er der handlingsplan osv (se evt. mere om APV).
  •  , AMO – lever den op til kravene, og har alle medlemmer den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?
  • Ulykker – har der været nogen, og er de anmeldt og undersøgt?
  • Lovpligtige uddannelser – bl.a. svejsekurser i metalindustrien, krankurser i bygge/anlæg, truckførerkursus, hvor der køres med truck, osv.
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger, APB – er de tilgængelige og opdaterede i forhold til de kemikalier, I bruger? (se mere om APB).
  • Er der brugsanvisninger på maskiner?
  • Lovpligtige eftersyn – har I en procedure/logbog for lovpligtige eftersyn af eksempelvis porte, hejseredskaber, transportudsyr, åndemiddelluft m.m.?

 Har du brug for at være på forkant eller blive opdateret?

Så kontakt en af vore konsulenter og book en aftale for gennemgang af arbejdsmiljøet i din virksomhed FØR AT's risikobaserede tilsyn.