Indeklima

Hoste, snue, snøften og rindende øjne. Nogle oplever, at arbejdsrummet er for koldt, og at det trækker; andre sveder. Lyder det bekendt? Det er hverdagen for medarbejdere på mange danske arbejdspladser. Nogle slår det hen som almindelig forkølelse, hvilket det også kan være. Men har du overvejet, om det er indeklimaet i lokalerne, der kan være årsagen?

Indeklima er et bredt begreb, der dækker en række faktorer, såsom temperatur, fugt, støv og gasser i luften, men indeklimafaktorerne kan også være skimmelsvampe, radon, træk, støj og belysning.

Disse parametre skal for de flestes vedkommende ligge inden for særlige grænser for, at personer, der opholder sig i rummet, oplever indeklimaet som godt. Et godt indeklima er med til at skabe et godt arbejdsmiljø med større produktivitet og trivsel.

Oplever medarbejderne derimod træthed, tørre slimhinder, uopmærksomhed, koncentrationsbesvær og lignende, kan det være tegn på et dårligt indeklima. En kortlægning af indeklimaet kan ved sådanne symptomer være en god idé.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan tilbyde at udføre en sådan undersøgelse af indeklimaet på kontorer, i boliger og andre lokaler. Ligeledes kan indeklimaet i produktionslokaler naturligvis også undersøges.

Indeklima-undersøgelser af kontorlokaler og lignende indbefatter typisk en kontinuerlig overvågning, typisk over én uge, af temperatur, luftfugtighed samt indholdet af CO2 og flygtige, organiske forbindelser, men også andre faktorer kan komme på tale, f.eks. skimmelsvampe. En sådan undersøgelse indbefatter naturligvis også en bedømmelse af lokalet og et eventuelt ventilationsanlæg.

Fremgår det af undersøgelsen, at der er afvigelser fra normalområdet, vil Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest også komme med anbefalinger til forbedring af jeres indeklima.

 

Ring på 97 71 06 00, hvis du har brug for hjælp til at undersøge indeklimaet.