Kontrol af åndemiddelluft

Når trykluft anvendes til åndedrætsværn, kaldes luften for åndemiddelluft.

Ifølge Arbejdstilsynets vejledning D.5.1 skal der udføres en kontrolmåling af åndemiddelluften mindst én gang årligt. Årsagen til dette krav er, at der indimellem opstår forhold, der medfører, at anlægget ikke længere leverer åndemiddelluft af tilstrækkelig høj kvalitet. Den årlige kontrolmåling af åndemiddelluften skal sikre, at medarbejderne fortsat indånder en luft, som ikke er sundhedsskadelig. Forurenet åndemiddelluft kan bl.a. give hoste, hovedpine, eksem, allergi, infektion, gener i luftvejssystemet og forgiftninger.

Kontrol af åndemiddelluft bør endvidere foretages ved ibrugtagning af et nyt anlæg, ved større ændringer eller nedbrud af anlægget samt efter eftersyn i de tilfælde, hvor en forudgående kontrolmåling viste større afvigelser fra acceptværdierne.

Kontrolmålingen af åndemiddelluft er en lovpligtig måling.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest udfører en uvildig kontrolmåling, der er med til at sikre, at virksomhedens åndemiddelluft ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for medarbejderne.

Hør nærmere om kontrol af åndemiddelluft på 97 71 06 00 eller info@amcmv.dk.