Sporgasmålinger

Hvorfor kan vi dufte, hvad der er på menuen i kantinen i dag, når nu køkkenet er i den modsatte ende af virksomheden?

Kender du til denne problemstilling, er der sandsynligvis behov for at få tjekket ventilationssystem, ind- og udsugning m.m. Ved en sporgasmåling kan vi identificere luftstrømme og finde forklaringen. Ved udlægning af sporgas i ét lokale eller direkte i ventilationssystemet kan man konstatere, om sporgassen spreder sig til andre lokaler, f.eks. via kortslutninger og utætheder i ventilationssystemets varmevekslere.

Målet er at holde det, der skal suges ud fra en produktion, på så lang afstand, at det ikke kommer ind i bygningen igen. Duften af mad er kun dejlig at dufte til, men der kan være helt andre risici på spil, hvis det er farligere stoffer, der kommer ind i områder, hvor de ikke hører til. Andre gange vil spredningen af forureninger måske ikke udgøre en risiko for medarbejderne, men giver blot et dårligt indeklima på grund af dårlig lugt.

 Har du brug for at få tjekket luftstrømmene i virksomheden, så kontakt vore teknikere.