Undersøgelse af skimmelsvampe

Er der mørke aftegninger på lofter eller vægge, er væggene begyndt at få pels, eller snøfter medarbejderne af uforklarlige grunde, når de er på arbejde, kan det være tegn på skimmelsvamp på arbejdspladsen eller i boligen.

Frigivelsen af skimmelsporer og mykotoksiner til luften er problematisk, da nogle personer reagerer allergisk over for høje koncentrationer af skimmelsporer. De mest typiske gener/symptomer, der er forårsaget af skimmelsporer, er hovedpine, træthed og i særligt alvorlige tilfælde luftvejsproblemer, der kan føre til astmalignende tilstande. Der bør derfor ikke forekommer skimmelvækst i rum, hvor folk opholder sig.

Skimmelsvampe forekommer kun der, hvor der er eller har været fugt, f.eks. i forbindelse med vandskader. Fugtindholdet i bygningsmaterialerne kan dog også skyldes dårlige konstruktioner, såsom optrængende fugt i fundamenterne, kuldebroer m.v. Endelig kan dårlig adfærd i bygningen også bevirke fugtdannelse og skimmelvækst.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan udføre en skimmelundersøgelsen, hvor forekomsten af skimmelsvampe af- eller bekræftes, ligesom omfanget, konsekvenserne og mulige tiltag vurderes.