Ventilation

Frisk luft af en passende temperatur er et vigtigt fundament for en god arbejdsdag. Dette gør sig gældende både for kontorlokaler, hvor en høj tæthed af medarbejdere bidrager til en dårlig luftkvalitet, og for produktionslokaler, hvor arbejdsprocesserne typisk forringer luftkvaliteten ved dannelse af dampe, røg og støv.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan blandt andet vurdere behovet for mekanisk udsugning, måle og vurdere eksisterende ventilationsanlæg og rådgive i forbindelse med køb af nye anlæg.

Rådgivning om ventilation omfatter blandt andet:

  • Vurdering af eksisterende ventilationsanlæg.
  • Vurdering af ventilationsbehov og systemer.
  • Vurdering af tilbud på nye ventilationsanlæg.
  • Opstilling af kravspecifikationer.
  • Kontrol af funktion.
  • Udformning af punktudsugning.
  • Etablering af ventilationssystemer i nybyggeri og ved ombygning.
  • Valg af kontrolanordninger til procesudsugning.

Kontakt vores konsulent for rådgivning omkring ventilation.