Arbejdsmiljønetværk

Løbende over 12 måneder.


Formålet med arbejdsmiljønetværket er at gøre det let for dig at holde din viden opdateret inden for arbejdsmiljø og få inspiration til fortsat udvikling af arbejdsmiljøet på din virksomhed. Desuden opfylder din arbejdsgiver det lovpligtige tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

I år mødes vi som minimum januar, februar, april, juni, august og december.

Derudover giver netværket fri adgang til Arbejdsmiljødagen i oktober, hvor vi også håber at se alle netværksmedlemmer. 

I år vil vi besøge flere af disse virksomheder: Sjørring Maskinfabrik, DFI Geisler, Idealcombi og Thy-Mors Energi. 

Vi holder opstartsmøde for 2021 den 21. januar kl. 8-9. Dette møde foregår via Teams. Hvis du vil med og høre mere, er du velkommen til at sende Thomas en mail på tr@amcmv.dk. 

På netværksmøderne kommer vi ind på:

  • Sundhed på arbejdspladsen
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Nedbringelse af sygefravær
  • Forebyggelse
  • Stress og mange andre spændende emner

Tidspunkt:

kl. 8.00 - 10.00

Minimum 5 årlige netværksmøder med fagligt indhold.  Nogle af disse foregår på medlemsvirksomheder. 

+ Arbejdsmiljødagen 

Sted:
Lyngbro 7
7900 Nykøbing Mors

Pris: 
3995 kr. ekskl. moms og
inkl. forplejning og materialer

Kursusleder:
Thomas Rosenkrands

Den lokale Arbejdsmiljø Pris 2021

Pris overrækkelse oktober 2021

Arbejdsmiljøprisen består af to priser.

Den lokale arbejdsmiljø Pris gives til: 

  • En ansat, der har gjort en særlig indsats for arbejdsmiljøet. Det kan være en arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsleder eller en helt tredje. Med prisen og æren følger 5.000 kroner kontant.

  • En virksomhed, der har gjort en særlig indsats for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Med prisen følger også 5000 kroner kontant samt et gavekort til ydelser hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest på 15.000 kroner.

Alle kan indstille en kandidat – dog kan man ikke indstille sig selv til den individuelle pris.

Du indstiller din kandidat ved at sende os en mail  info@amcmv.dk med din begrundelse for indstillingen.

Prisen for 2020 blev tildelt i november. Du kan læse om de nominerede og se vinderen her 

Der kan indstilles personer/virksomheder indtil d. 1. oktober 2021. 

Priserne bliver tildelt på vores årlige arbejdsmiljødag

Sidste indstillingsfrist:
1. oktober 2021

Kursusleder:
Thomas Rosenkrands