Arbejdstilsynet genoptager brancherettede tilsyn i efteråret

Arbejdstilsynet oplyser, at de i efteråret genoptager de brancherettede og koordinerede indsatser i en række brancher. Flere af indsatserne blev startet i marts, men sat i bero i forbindelse med nedlukningen som følge af COVID-19. Nu starter de særlige tilsyn op igen.

Intentionen med de brancherettede og koordinerede indsatser er, at der sættes særligt fokus på at nedbringe psykisk og fysisk nedslidning samt kemiske påvirkninger i udsatte brancher. Initiativet udspringer af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået i april 2019, oplyser Arbejdstilsynet.

De konkrete indsatsers indhold afhænger af den enkelte branches særlige karakteristika. Fælles for indsatserne er, at alle virksomheder i branchen modtager et brev forud for, at indsatsen igangsættes. I brevet fortæller Arbejdstilsynet om indsatsen, og hvorfor branchen er udvalgt.

Formålet med brevet er at hjælpe virksomheden til at arbejde med det udvalgte arbejdsmiljøproblem før et eventuelt tilsyn.

Brevet indeholder et link til en brancheside på at.dk, hvor virksomheden kan finde en beskrivelse af det udvalgte arbejdsmiljøproblem og finde informationer om, hvad de kan gøre for at forebygge dem.

Brancherettede tilsyn i 2020-21

Du kan se her, om din branche er omfattet af det brancherettede tilsyn i 2020-21. Klik på branchen, hvis du vil læse mere om, hvad tilsynet indebærer. Klikket fører dig videre til Arbejdstilsynets hjemmeside.

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Folkeskoler

Hospitaler

Kriminalforsorgen

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Metal- og maskinindustrien

Nærings  og nydelsesmiddelbranchen

Plast-, glas- og betonindustrien

Slagterier

Vejgodstransport