Arbejdstilsynet sætter gang i 3 initiativer i september

Arbejdstilsynet oplyser i pressemeddelelse og deres nyhedsbreve, at tilsynet igangsætter 3 nye initiativer i september. Vi forklarer dem kort herunder.

 Initiativ om aftaleforløb

Arbejdstilsynet oplyser, at virksomhederne fremover i visse tilfælde vil få mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist – i stedet for at få et påbud. Initiativet er trådt i kraft den 1. september.

Aftaleforløbet bliver i følge Arbejdstilsynet en mulighed i 2 situationer:

  • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn ser et arbejdsmiljøproblem og vurderer, at problemet kan være andre steder i virksomheden. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse problemet dér, hvor det er konstateret, men også andre steder, som virksomheden selv vælger. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.
  • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, for eksempel inden for psykisk arbejdsmiljø. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse det problem, der er mistanke om. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.

 

Initiativ om gebyr for skærpet tilsyn

Ifølge Arbejdsmiljøloven får virksomheder, der får et forbud, efterfølgende et skærpet tilsyn. Den nye arbejdsmiljølov giver Arbejdstilsynet mulighed for fremover opkræve et gebyr for det skærpede tilsyn, hvor Arbejdstilsynet bandt andet følger op på, om virksomheden har rettet op på de forhold, der førte til forbuddet. Gebyret er p.t. på 10.000 kr., men vil blive reguleret en gang om året. Initiativet trådte i kraft den 1. september.

 

Initiativ om dialog og vejledning

Arbejdstilsynet oplyser om dette initiativ, at tilsynet fremover kan vælge at tilbyde supplerende dialog og vejledning til virksomheder, der får et påbud med frist eller et strakspåbud om at løse et konkret arbejdsmiljøproblem. Dialogen og vejledningen vil handle om, hvordan virksomheden kan arbejde med at løse problemet og generelt styrke arbejdsmiljøet. Initiativet træder i kraft den 23. september.

 

Du kan læse mere om initiativerne på Arbejdstilsynets hjemmeside, eller du kan kontakte os med dine eventuelle spørgsmål på 97 71 06 00 eller info@amcmv.dk.