Arbejdstilsynet sætter ind mod smittespredning

Fra i dag den 5. oktober gangsætter Arbejdstilsynet et målrettet tilsyn for at forebygge smittespredning af COVID-19 på virksomheder over hele landet. Det sker på baggrund af den udbredte smitterisiko i store dele af Danmark.

Arbejdstilsynet oplyser, at omkring 50 tilsynsførende de næste to uger vil besøge butikker, restauranter, barer, slagterier og minkfarme. Brancherne er udvalgt på baggrund af konkrete eksemler på smittespredning eller et stort antal kunder eller gæster, som gør det særligt udfordrende at forebygge smittespredning.

De tilsynsførende vil under besøgene have fokus på vejledning, men vil give strakspåbud, hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger til at forebygge smittespredning. Indsatsen har fokus på smitterisiko og vil dermed ikke være en systematisk gennemgang af andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Men Arbejdstilsynet vil stadig reagere, hvis de tilsynsførende konstaterer arbejdsmiljøovertrædelser, som udgør en betydelig fare.

Alle virksomheder i de berørte brancher vil modtage et brev fra Arbejdstilsynets direktør med information om tilsynene.

Arbejdstilsynet har også på de øvrige tilsyn fokus på coronasmitte.

Du kan læse mere om, hvad der er i fokus for de målrettede tilsyn i de enkelte brancher via linkene neden for.

Har du brug for rådgivning omkring smitteforebyggelse fra Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest, kan du fange os på info@amcmv.dk eller 97 71 06 00.

Slagterier

Butikker

Restauranter og barer

Minkfarme