Arbejdstilsynet udvider og skærper indsats mod corona

For at mindske smitten med corona blandt de ansatte harArbejdstilsynet fra mandag den 16. november yderligere styrket indsatsen for at forebygge spredningen på landets arbejdspladser. Det oplyser tilsynet på sin hjemmeside.

Arbejdstilsynet oplyser videre, at de vil udvide hovedparten af alle tilsynsbesøg med obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 hos de ansatte. Det betyder, at tilsynet med stor sandsynlighed også vil tale smitteforebyggelse på din arbejdsplads, hvis de kommer forbi.

Siden den 28. oktober har Arbejdstilsynet desuden ført målrettede tilsyn i slagterier, restauranter, landbrug, skovbrug og byggeriet, hvor der er en høj forekomst af vandrende arbejdskraft. De foreløbige erfaringer fra Arbejdstilsynet viser, at de generelle råd om god afstand, spritte af mm. er et godt afsæt for at tale forebyggelse med de udenlandske medarbejdere. Men de tilsynsførende støder fortsat på arbejdspladser, hvor man ikke lever op til anbefalingerne, og hvor for eksempel rengøringen er for dårlig. Derfor vil Arbejdstilsynet fortsætte indsatsen november ud og samtidig udvide indsatsen til gartnerier, vejgodstransport og avisdistribution, hvor der også er en høj andel af vandrende arbejdskraft.

Har du brug for hjælp i forbindelse med forberedelse af et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet? Så kan du kontakte os hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest på info@amcmv.dk eller 97 71 06 00.

Hvis du vil vide mere om Arbejdstilsynets styrkede indsats mod corona, kan du finde yderligere oplysninger på tilsynets hjemmeside.