Dette støtter Arbejdstilsynets nye pulje på 100 mio. kr.

Arbejdstilsynet har oprettet en pulje, som private virksomheder med højst 50 ansatte kan søge om støtte til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker.

Nu er der vedtaget en bekendtgørelse, som indeholder en række eksempel på, hvad der kan søges om støtte til.

Vi lister alle eksempler nedenfor og gør samtidig opmærksom på, at vi afholder et gratis kursus, hvor vi gennemgår puljen og dens muligheder. Kurset finder du her.

Listen over eksempler følger de hovedområder, som puljen dækker: Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker, hjælp til træning samt test af tekniske hjælpemidler.

Forebygge fysisk nedslidning: Indsatser, der forbedrer det ergonomiske arbejdsmiljø, som kan være at:

 • Reducere fysiske belastninger som løft, træk og skub af genstande, forflytning af borger/patienter.
 • Optimere arbejdsstillinger og bevægelser, så arbejde med løftede arme, bøjet/vredet ryg eller nakke samt ensidige gentagne bevægelser nedbringes.
 • Styrke vidensniveauet og færdighederne i at planlægge og tilrettelægge arbejdet, med fokus på at understøtte medarbejdernes sundhed gennem udførelsen af deres arbejde.
 • Styrke virksomhedens viden og evner til at skabe rammerne for en god forebyggelseskultur.

Forebygge psykisk nedslidning: Indsatser, der forbedrer forholdene i det psykiske arbejdsmiljø, som kan være:

 • Reduktion og forebyggelse af risikofaktorer:
  • Stor arbejdsmængde og tidspres.
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
  • Arbejdsrelateret vold.
 • Styrke positive faktorer i arbejdet:
  • Indflydelse i arbejdet, oplevelse af kollegial/ledelsesmæssig støtte samt anerkendelse og retfærdighed i arbejdet.
  • Indsatser, der sikrer god balance imellem krav og ressourcer.

Forebygge arbejdsulykker. Indsatser, der forbedrer sikkerheden i arbejdet, som kan være at:

 • Reducere risiko for ulykker ved:
  • Fald og snublen.
  • Fald fra højden.
  • Påkørsel og klemningsrisiko ved intern færdsel.
  • At blive ramt af genstande.
 • Styrke sikkerhedskulturen.
 • Styrke vidensniveauet om farlige situationer i arbejdet og forebyggelse ved arbejde med nærved-ulykker.
 • Højne niveauet for læring og forebyggelse af ulykker f.eks. ved implementering af et redskab til analyse af ulykker og nærved-ulykker.

Sundhedsfremme i form af fysisk træning – Indsatser, der fremmer sundheden i form af fysisk træning, som kan være at:

 • Integrere fysisk træning i arbejdet.
 • Rådgive om, hvilken type af træning, der vil være optimal.

Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker. De tekniske hjælpemidler skal kunne understøtte indsatsområdet, som kan være at:

 • Reducere fysiske arbejdsbelastninger som tunge løft, træk, skub, forflytning af borger/patienter i den daglige arbejdsgang.
 • Reducere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser som bøjet ryg, knæliggende arbejde eller ensidigt belastende arbejde.
 • Reducere risikoen for arbejdsulykker ved fald fra højden.
 • Reducere risikoen for arbejdsulykker ved anvendelse af tekniske hjælpemidler som EL-værktøj, transportmidler, maskiner eller anhugningsgrej.

Vi står hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest klar ved telefon 97 71 06 00 og mail info@amcmv.dk, hvis du har spørgsmål til denne pulje.