Flere penge til indsats mod seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet får 10 millioner kroner ekstra de næste to år til at forebygge seksuel chikane på arbejdspladserne. Det oplyser tilsynet på sin hjemmeside.

De sammenlagt 20 millioner kroner skal give Arbejdstilsynet mulighed for at styrke tilsynet med og dialogen om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Hvis Arbejdstilsynet i sager om for eksempel krænkende adfærd vurderer, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljøreglerne, kan Arbejdstilsynet give et påbud.

Arbejdstilsynet oplyser videre, at der er et politiske ønske på Christiansborg om, at arbejdspladserne skal gøre en større indsats for at forebygge seksuel chikane og sørge for, at sager bliver håndteret mere konsekvent.

Har du brug for hjælp til at forebygge seksuel chikane eller generelt forbedre det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Så kan vi hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest hjælpe dig. Du kan kontakte os på info@amcmv.dk eller 97 71 06 00.

Vil du vide mere om Arbejdstilsynets indsats mod seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø? Så kan du læse mere her.