Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø træder i kraft 1. november

På baggrund af en politisk aftale om at løfte arbejdsmiljøindsatsen i Danmark, kommer der en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Og det er faktisk første gang det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse.

Formålet med den nye bekendtgørelse er at give et bedre overblik over reglerne på området og hermed gøre det lettere for arbejdspladser at overholde reglerne. Derimod er der ikke indført nye regler omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det oplyser Arbejdstilsynet.

Indholdet i den nye bekendtgørelse har følgende hovedområder som omdrejningspunkt:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Uklare krav og modstridende krav
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  • Krænkende handlinger, herunder seksuel chikane
  • Arbejdsrelateret vold

Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø træder i kraft den 1. november.

Kunne du tænkte dig at vide mere, kan du enten deltage på et af vores korte netværksmøder, hvor vi gennemgår den nye bekendtgørelse og/eller downloade bekendtgørelsen hos Retsinformation. På vores netværksmøder vil vi være et meget begrænset deltagerantal af hensyn til COVID-19.