100 mio. kr. i ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Arbejdstilsynet oplyser, at små, private virksomheder får mulighed for at søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne. Det har et bredt politisk flertal, som står bag aftalen om ret til seniorpension, besluttet.

Puljen er på 100 millioner kroner årligt fra 2021 til 2023. Ifølge Arbejdstilsynet kan virksomhederne søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø for eksempel ved at lette tunge løft.

Arbejdstilsynet administrerer puljen, der åbner for ansøgninger 29. marts marts. Små virksomheder med højst 50 ansatte kan søge.

Overordnet er puljens formål at medvirke til at forebygge, at ansatte på private virksomheder med højst 50 ansatte nedslides fysisk eller psykisk eller kommer ud for arbejdsulykker og at fremme ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.

Din arbejdsplads kan søge om støtte til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov, for eksempel hjælp til at kortlægge behov i forhold til aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Der kan herudover søges om støtte til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet samt leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø, eksempelvis lette tunge løft eller reducere risici for arbejdsulykker.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud. Der vil kunne søges løbende fra slutningen af marts. Virksomhederne kan få tilskud til konsulentbistand til udfyldelse af ansøgningsskema og afrapportering af projekter. På Arbejdstilsynets hjemmeside lægges vejledningsmateriale, ansøgningsskemaer og eksempler på støtteværdige indsatser og aktiviteter. Der etableres et sekretariat i Arbejdstilsynet, og medarbejderne i sekretariatet kan svare på spørgsmål fra virksomheder og rådgivere.

Arbejdstilsynet oplyser indvidere, at ansøgere maksimalt kan modtage 500.000 kroner i støtte pr. projekt, og at der gives tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Dog skal EU’s regler om de minimis støtte være overholdt. Der gives kun tilskud til eksterne konsulenter/rådgivere og ikke tilskud til virksomhedens interne rådgivere eller øvrige lønudgifter.

Hos arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan vi som autoriseret arbejdsmiljørådgiver hjælpe din virksomhed med alle projekter, der kan støttes af denne pulje. Du er velkommen til at kontakte os på info@amcmv.dk eller 97 71 06 00 for en uforpligtende drøftelse af mulighederne.

Vi holder løbende øje med, hvornår puljen åbnes.

Du kan også finde oplysningerne om den nye pulje på Arbejdstilsynets hjemmeside.