PRESSEMEDDELELSE: 100 mio. kroner til forbedret arbejdsmiljø i 2021

Arbejdstilsynet har netop åbnet for en pulje på 100 mio. kroner i 2021. Puljen er målrettet forebyggelse hos mindre virksomheder. Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest står klar til at hjælpe interesserede virksomheder med at få del i de mange millioner.

’Baggrunden for puljen er, at vi skal holde flere år på arbejdsmarkedet og gerne have mange gode pensionsår efterfølgende’, begynder Thomas Rosenkrands, der er direktør for Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest. ’Samtidig står antallet af registrerede arbejdsulykker stille på omkring 42.000 årligt. Faktisk ser det ud til, at antallet for første gang i flere år nu er steget i 2020’.

Puljen skal derfor forebygge nedslidning og arbejdsulykker. Samtidig fokuserer puljen på de mindre, private virksomheder med højst 50 ansatte.
Man kan ikke få tilskud til lovpligtige indsatser, men alt andet man gør for at forebygge nedslidning og arbejdsulykker, kan man søge om tilskud til.

Der er mange muligheder i puljen forklarer Thomas Rosenkrands.
’Puljen åbner op for rigtig meget rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. For eksempel kan virksomhederne få hjælp til at reducere risikoen for ulykker, reducere fysiske belastninger som løft, træk og skub af genstande eller til at implementere analyseværktøj til nærved ulykker. Der er også mulighed for at få hjælp til at sikre, at alle ansatte oplever en god balance mellem krav og ressourcer i et formentlig ekstra travlt 2021. Der er samtidig hjælp at hente til forebyggelse af eksempelvis krænkende handlinger, arbejdsrelateret vold eller noget helt tredje’.

Det er dog ikke kun autoriseret arbejdsmiljørådgivning virksomhederne kan få hjælp til. Der er også mulighed for støtte i forbindelse med fysisk træning på arbejdspladsen og til leje eller test af udstyr, der kan forebygge nedslidning.

Virksomheder kan få dækket 80% af udgifterne fra denne pulje. Der er ingen nedre grænse, mens der er en øvre grænse for støtte på 500.000. Puljen åbnede op lige inden påske og er åben så længe, der er midler tilbage.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest opfordrer til at søge puljen allerede nu, mens der er midler, hvis man ved, at man i år skal gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. Man har nemlig et helt år til at komme i gang og få afsluttet et godkendt projekt.

Afslutningsvist oplyser Thomas Rosenkrands, at Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest desuden kan hjælpe med projektbeskrivelse og ansøgning, og at denne hjælp også kan støttes af puljen.