Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet frem mod 2030

Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Derfor er Regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Sådan lyder det på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

At der fortsat er plads til forbedring, kan man blandt andet se, når man kigger på antallet af registrerede arbejdsulykker i Danmark. De har de seneste år ligget på ca. 42.000 hvert år. Tallene fra sidste år er endnu ikke opgjort, men vi har hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kigget på Arbejdstilsynets ulykkesbarometer, som peger på, at antallet måske er steget i 2020.

Målene for arbejdsmiljøet frem mod 2030 skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og sikre at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning, oplyser Beskæftigelsesministeriet og uddyber aftalens hovedpunkter nedenfor.

Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen:

  • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Beskæftigelsesministeriet oplyser videre, at aftalen nu skal omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher, da udfordringerne kan være forskellige alt afhængig af branche. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen. Samtidig er der med aftalen fokus på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, så den gode indsats på arbejdspladserne styrkes.

Ministeriet oplyser endvidere, at Regeringen sammen med seniorpensionsforligskredsen har afsat 95 mio. kr. til Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, som skal understøtte, at Danmark når de nationale arbejdsmiljømål.

Kunne du tænker dig at vide mere om de nye mål? Så kan du læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Vil du vide mere om, hvordan din arbejdsplads lever op til de nye krav? Så er du velkommen til at kontakte os hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest på info@amcmv.dk eller 97 71 06 00.