Individuel coaching

Coaching er at støtte og hjælpe andre til at skabe og leve det liv, de virkelig ønsker.

Coaching er et håndværk, der effektivt afdækker, hvorfor mennesker, teams og virksomheder ikke opnår det, de ønsker, og hvad der skal til for, at de gør. Det er en metode, der kan hjælpe mennesker med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer og udfordringer og erstatte dem med nye motiverende alternativer. Coaching kan kort sagt flytte mennesker.

Coaching er:

At lytte aktivt

At motivere til øget præstation i en række sammenhænge: sport, virksomhedsledelse, medarbejderudvikling, vejledning, personlig udvikling, undervisning, relationsarbejde m.m.

At fokusere på nuet og fremtiden snarere end fortiden At motivere og støtte - en coach definerer aldrig et mål, det gør klienten En ligeværdig og motiverende samtale med det sigte at kunne fokusere tanker, følelser og adfærd hen imod at opnå et bestemt mål Baseret på empati, gensidig tillid og kommunikation Baseret på tanken om, at coachen stiller spørgsmålene og klienten handler.