De udfordringer eller belastninger, der i perioder kan være på arbejdspladsen, kan af og til resultere i, at gruppen/teamet havner i en uhensigtsmæssig dynamik, med et negativt kommunikationsmønster og en atmosfære, der bærer præg af konflikter/uoverensstemmelser. Det kan skabe en stress- eller krisetilstand, hvilket kan komme til udtryk ved den enkelte medarbejder samt forplante sig i teamet, som et dårligt psykisk arbejdsmiljø. En tilstand, hvor vi kan opleve en usikkerhed i samspillet med kollegaer, hvilket kan gøre det sværere at overskue dagligdagens arbejdsopgaver og krav. Vi ved, at det har en negativ effekt på effektiviteten, når vi bruger energi på ”at gennemskue hinanden”. Vi kan føle os handlingslammede og fastlåste i et konfliktmønster, som kan være vanskeligt at løsne op for.

Måden, hvorpå I kan blive bedre til at håndtere disse udfordringer og genskabe et godt psykisk arbejdsmiljø i gruppen, kan være lige så forskellig, som vi er forskellige som personer. En af mulighederne er en gruppesamtale med en psykolog. Her vil det være vigtigt at tilrettelægge fokus ud fra dynamikken og konstellationen i den gruppe, man sidder overfor.

Vores erhvervspsykologer har stort kendskab til de gruppeprocesser, konfliktmønstre og omgangsformer, der finder sted på de danske arbejdspladser. Herudover har de kendskab til de forskellige reaktionsformer, som vi kan have, hvis vi havner i en stress- eller krisesituation.

Psykologens viden og evne til at hjælpe jer til at forstå problemstillingen og finde netop de løsninger, der er bedst for jer, gør, at det kan være en god investering at få nogle gruppesamtaler, hvor der er hjælp til at få overblikket igen.

Flere af vore kunder udtaler, at det var rart at tale med psykologen, og at det gav netop det overblik og mod, der var nødvendigt for at komme videre.

Har du eller din medarbejdergruppe brug for en samtale med en af vore psykologer,
så ring til dem på 97 71 06 00.