Samtaler med psykolog

De udfordringer eller belastninger vi udsættes for gennem livet, privat og på arbejde, kan af og til resultere i, at vi havner i en stress- eller krisetilstand. En tilstand, hvor vi oplever at være kede af det, og kan have svært ved at overskue dagligdagen og livet. Vi kan føle os magtesløse over for ting, som vi plejer at kunne klare. Vi har "tankemylder" og er helt fastlåste.

Der kan være mange årsager til, at vi oplever, at de udfordringer, vi møder, overstiger vores evne til at kunne håndtere det. Resultatet kan blive, at man overraskes over en reaktion, man ikke tidligere har oplevet hos sig selv. Man kan opleve, at man har lettere til gråd, bliver mere hidsig eller udviser andre reaktionsmønstre.

Oplever vi den tilstand, kan det være værdifuldt at tale med en psykolog og dermed få hjælp til at bearbejde oplevelserne og problemstillingerne. At få sat ord på og ikke mindst blive klar til at møde udfordringerne igen.

Måden at håndtere disse udfordringer på kan være lige så forskellig, som vi er forskellige som personer. En af mulighederne er en samtale med en psykolog.

Vores erhvervspsykologer har stort kendskab til de processer og omgangsformer, der finder sted på de danske arbejdspladser. Herudover har de kendskab til de forskellige reaktionsformer, som vi kan have, hvis vi havner i en stress- eller krisesituation.

Psykologens viden og evne til at hjælpe dig selv til at forstå problemstillingen og finde netop de løsninger, der er bedst for dig, gør, at det kan være en god investering at få nogle samtaler, hvor der er hjælp til at få overblikket igen.

Flere af vore kunder udtaler, at det var rart at tale med psykologen, og at det gav netop det overblik og mod, der var nødvendigt for at komme videre.

Har du eller en medarbejder brug for en samtale med en af vore psykologer,
så ring til dem på 97 71 06 00.