PSYKISK BEREDSKABSPLAN

Når vi rammes af eller overværer en alvorlig hændelse, kan vi opleve meget stærke reaktioner og følelser, som vi kan have svært ved at håndtere. Alvorlige kriser kan sætte dybe spor, og det kan betyde en forøgelse af sygefraværet og mindske produktiviteten.

En handlingsbaseret psykisk beredskabsplan beskriver enkelt og overskueligt, hvordan virksomheden handler, når der sker alvorlige hændelser for de ansatte. Den psykiske beredskabsplan eller instruks er ofte en del af virksomhedens samlede overordnede beredskabsplan.

Planen beskriver en fordeling af opgaver, når der sker en alvorlig hændelse, så man ikke først skal i gang med at finde ud af, hvem der gør hvad, når situationen er opstået. Det giver erfaringsmæssigt meget stor tryghed at vide, hvem der handler på hvilke opgaver i en krisesituation.

Planen har til formål at reducere den psykiske belastning og forebygge psykiske mén som følge af hændelsen. Det er naturligvis en forudsætning, at medarbejderne kender planen og dens indhold, og at den er opdateret. Dette er en ledelsesopgave i samarbejde med den stedlige arbejdsmiljøorganisation.

Beredskabsplanen bør indeholde en liste over opgavefordeling, personaleblad med kontaktinfo til pårørende, liste med interne støttepersoner, vejledning i psykisk førstehjælp og meget andet.

Den psykiske beredskabsplan er virksomhedens egen plan for kriseberedskab, og Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan hjælpe jer med at få den udfærdiget.

Udvalgte personer i virksomheden kan agere psykiske førstehjælpere, hvis de får uddannelse i det. Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest har et kursus om netop "Psykisk førstehjælp ved traumatiske stress og krisehændelser" – til kurset hører et indlæg om arbejdsrelateret stress.