Intern færdsel

Når gående og kørende trafik blandes på virksomheden er der behov for at foretage en risikovurdering i forhold til ulykker.
Færdselsvejene skal være markeret og indrettet i overensstemmelse med risikoen.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan hjælpe med både vurdering og forslag til løsninger.
Vi kan også vejlede om muligheder for sikkerhedsforanstaltninger på selve trucken.