Støj og akustik

Støj: For at vide, hvor meget og hvordan støj skal dæmpes, er det en forudsætning at kende støjniveauet i virksomheden. Med en støjkortlægning har du det bedste udgangspunkt for at vælge den bedste løsning.

Støj er i princippet uønsket lyd og dermed et arbejdsmiljøproblem. På arbejdspladsen kan problemer med støj skyldes flere ting, f.eks. et meget højt og høreskadende støjniveau, generende støj samt impulsstøj. Endelig kan rummets akustik være med til at forværre arbejdsmiljøet, idet dårlig akustik medfører, at støjen "hænger" længe i rummet.

Arbejdstilsynet har fastsat grænseværdier for støjen på en arbejdsplads. Når støjbelastningen overstiger 80 dB(A), eller spidsværdien overstiger 135 dB(C), skal den ansatte have adgang til en høreunderesøgelse, herunder en audiometrisk undersøgelse, hvis arbejdspladsvurderingen viser risiko for høreskade. Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan tilbyde at udføre såvel en kortlægning af støjen på virksomheden som en høreundersøgelse af medarbejderne.

Når støjbelastningen overstiger 85 dB(A), eller spidsværdier overstiger 137 dB(C), skal den ansatte have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan ved målinger påvise støjniveauet for en medarbejder på en arbejdsplads, uanset om det er i produktion, på kontor eller andetsteds. Vi kan lave en støjkortlægning af hele produktionen, hvorved virksomheden får et unikt værktøj til at arbejde målrettet med at reducere støjen i virksomheden.

Hvis der er særlige forhold, f.eks. at støj er nævnt som et problem i jeres APV, skal en virksomhed lave en særlig APV, en såkaldt støj-APV. Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest har udarbejdet en særlig støj-APV og kan hjælpe med at gennemgå denne for virksomheden.

Selvom støjen er under Arbejdstilsynets grænseværdi, kan støjen sagtens virke meget generende, f.eks. på storrumskontorer. Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan i disse tilfælde rådgive om støjdæmpende tiltag.

Arbejdstilsynet tager udgangspunkt i Bygningsreglementets regler for akustik (efterklangstider) i lokaler. Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan ved måling give virksomheden oplysninger om, om lokalerne lever op til de stillede krav. Tillige kan vi levere forslag til, hvordan akustikken eventuelt kan forbedres i lokalerne.

Interesserer du dig for støj og støjdæmpning, så får du god sparring af vore konsulenter, som er eksperter i at måle, vurdere og rådgive om støj.