Stinkskabskontrol

Når et arbejde udføres i et stinkskab, sker dette for at sikre medarbejderen mod udsættelse for forurening, der kan medføre gener og mere alvorlige helbredsrisici.

Derfor er det vigtigt, at der foretages jævnlig kontrol af stinkskabenes effektivitet. Stinkskabe er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om ”Anvendelse af tekniske hjælpemidler” og bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum. Kontrollen skal normalt udføres én gang om året.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest tilbyder at udføre en kontrol af virksomhedens stinkskabe. Kontrollen består af en visuel kontrol af stinkskabet og en måling af lufthastigheden i lugeåbningen. Ved ud­lægning af røg udføres endvidere en visualisering af strømningerne ved stinkskabets lugeåbning.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan endvidere udføre kontrol af stinkskabets funktion ved udlægning af sporgas- 

Har du brug for at få kontrolleret dit stinkskab, så kontakt vore teknikere.