Ekstern støj

Støj er uønsket lyd og er der tale om støj, der frigives til omgivelserne, er der regler for, hvor meget eksempelvis en virksomhed må støje i et område.

Kommunens tekniske forvaltning har optegnelser over, hvordan områderne i kommunen er klassificeret med hensyn til grænser for støjniveauer i f.eks. erhvervs- og industriområder, etageboligområde, boligområde for åben og lav bebyggelse og sommerhusområder.

 Er du i tvivl om, hvor meget støj virksomheden afgiver, eller er der kommet klager fra naboer over støj fra virksomheden, så har vi mulighed for at lave en kortlægning, der viser, hvor meget det støjer forskellige steder på matriklen sammenholdt med de aktiviteter, der sker på virksomheden i samme tidsrum. Det kan f.eks. være ved produktion om aftenen og natten eller særlige frekvenser, der giver anledning til henvendelser fra naboer eller kommune.

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse kan det ligeledes være relevant at undersøge støjpåvirkningen af omgivelserne.

Er ekstern støj relevant for dig?