Maskinsikkerhed

Maskiner skal kunne betjenes af medarbejderne uden risiko for ulykker. På mange arbejdspladser findes der farlige maskiner, som kan udgøre en stor risiko for medarbejderne, såfremt der ikke er gjort de rette tiltag for at mindske risikoen. Derfor er maskinsikkerheden vigtig.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan rådgive om maskinsikkerhed, så både nye og ældre maskiner kan bruges og betjenes uden risiko for ulykker. Ved indkøb af nye maskiner kan vi gennemgå og vurdere sikkerheden ved maskinen. Derved kan man undgå ulykker og spare penge. Leverandøren skal udbedre mangler ved CE-mærket maskine.

 Husk at ny maskiner skal være CE-mærket i henhold til maskindirektivet. Det kan derfor anbefales, at det bliver indført i en købskontrakt, at sidste rate af betalingen først frigives, når maskiner er blevet sikkerhedsgodkendt af arbejdsmiljøorganisationen og Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest.

 Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan tilbyde:

  • Rådgivning om indkøb af nye og brugte maskiner.
  • Gennemgang af sikkerheden ved eksisterende maskiner og anlæg.
  • Undervisning i maskinsikkerhed.
  • Risikovurdering ved sammenbygning af maskiner.
  • Udarbejdelse af sikkerhedsinstruktioner på maskiner.
  • Løsning af påbud fra Arbejdstilsynet om maskinsikkerhed og ulykkesforebyggelse. 

Kontakt os på 97 71 06 00 for rådgivning om maskinsikkerhed.