Helbredskontrol og sundhedstjek

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest tilbyder helbredskontrol, og skræddersyr samtaler og forløb med den enkelte virksomhed.

Vi tilbyder:

 • Målrettede spørgeskemaer
 • Fysiologiske målinger
 • Forebyggende Samtaler
 • Personlig målsætning


Et sundhedstjek indeholder typisk:

 • Fysiologiske målinger
  • Blodtryk
  • Blodprøve for kolesterol
  • Vægt,  fedtprocent og muskelmasse
  • Blodsukker
  • Lungekapacitet
 • Samtale omkring forebyggelse og personlig målsætning


Et typisk forløb for helbredskontrol, som vi tilbyder virksomheder indenfor Dansk Industri:

 • Anmeldelse til Arbejdstilsynet
 • Information til medarbejderne (pjece og/eller informationsmøde).
 • Helbredskontrol:
  - Spørgeskema
  - Samtale samt følgende målinger
      - Blodtryk
      - Blodprøve for kolesterol og blodsukker
      - Vægt
      - Fedtprocent
      - BMI
  - Personlig vejledning, og drøftelse om behov for yderligere lægevurderinger
  - Resultatoversigt udleveret ved samtalen
  - Skriftlig rapport attesteret af læge, som sendes privat til medarbejderen.
 • Samlet anonymiseret resultatrapport til virksomheden og lovpligtig rapport til arbejdstilsynet.

Helbredskontrol for natansatte

Helbredskontrol for natansatte er et lovpligtigt tilbud fra virksomheden til medarbejderen. Den skal tilbydes ved ansættelsen og gentages hvert 3. år. Er der indgået overenskomst mellem co industri og dansk industri, fremgår det af denne overenskomst, at tilbuddet skal gentages hvert 2. år. Formålet med helbredskontrollen er at vejlede medarbejderen, så vedkommende undgår gener og dårligt helbred, samt at finde de mennesker, der bør tilrådes at skifte til dagarbejde.

Vi laver helbredskontroller på virksomheden, og på alle tidspunkter af døgnet.