ATEX og risikovurdering

Alle virksomheder med eksplosionsfare skal ifølge ATEX-direktivet klassificere de farlige zoner i virksomheden. Det drejer sig om virksomheder, hvor der er risiko for, at der kan opstå eksplosionsfare på grund af gasser, dampe eller støv.

Arbejdspladser og tekniske hjælpemidler skal indrettes efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 om "Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære" og bekendtgørelse nr. 682 om "Indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære".

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan gennemføre en vurdering af, om der er ATEX på virksomheden og lave zoneinddeling hvor nødvendigt. Har din virksomheden ATEX-områder, skal der udarbejdes en særlig APV, en såkaldt ATEX-APV. Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan hjælpe med at udarbejde denne ATEX-APV.

Zoneinddeling

Vi gennemgår virksomheden, sammen med repræsentanter for arbejdsmiljøorganisationen, AMO, og fastslår, om der er eksplosionsfare.

Derefter udarbejder vi selve zoneinddelingen.

 

ATEX-arbejdspladsvurdering (APV)

  • Kortlægge og zoneinddele eksplosionsfarlige områder - områder skal afmærkes.
  • Vurdere risikoen og eksplosionsfaren ved maskiner og processer.
  • Finde tiltag til at forebygge eksplosion og beskytte mod eksplosioner.
  • Undervise interne medarbejdere i varmt arbejde.
  • Udarbejde forebyggende procedurer og retningslinjer for ar­bejdet.
  • Udarbejde arbejdstilladelser, krav til fremmede håndværkere m.m.
  • Riskovurdering og ATEX-APV skal være skriftlig og tilgængelig.
  • Oversigt over zoneinddelte områder skal være tilgængelig

Kontakt os for yderligere oplysninger.