Beredskabsplaner til alvorlige hændelser

Når vi rammes af eller overværer en alvorlig hændelse, kan vi opleve meget stærke reaktioner og følelser, som vi kan have svært ved at håndtere. Alvorlige kriser kan sætte dybe spor, og det kan betyde en forøgelse af sygefraværet.

En beredskabsplan beskriver enkelt og overskueligt, hvordan virksomheden handler, når der sker alvorlige hændelser for de ansatte.

Planen beskriver en fordeling af opgaver, når der sker en alvorlig hændelse, så man ikke først skal i gang med at finde ud af, hvem der gør hvad, når situationen er opstået. Det giver erfaringsmæssigt meget stor tryghed at vide, hvem der handler på hvilke opgaver i en krisesituation.

Planen har til formål at reducere den psykiske belastning og forebygge psykiske mén som følge af hændelsen. Det er naturligvis en forudsætning, at medarbejderne kender planen og dens indhold, og at den er opdateret.

En krise- og beredskabsplan kan indeholde en liste over opgavefordeling, personaleblad med kontaktinfo til pårørende, liste med interne støttepersoner, vejledning i psykisk førstehjælp og meget andet.

Beredskabsplanen er virksomhedens egen plan for kriseberedskab i tilfælde af brand, ulykker, sygdom, vold og andre trusler, som kan tænkes at forekomme inden for jeres branche.

Psykisk førstehjælp
Udvalgte personer i virksomheden kan agere psykiske førstehjælpere, hvis de får uddannelse i det. Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest har et kursus om netop psykisk førstehjælp. Her lærer du, hvordan du giver psykisk førstehjælp, hvornår psykisk førstehjælp er nok og hvornår der skal professionel psykolog eller lægehjælp til.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest tilbyder kriserådgivning, der giver virksomheden adgang til specialuddannede krisekonsulenter døgnet rundt. De er eksperter i psykisk førstehjælp og debriefing af enkeltpersoner og grupper efter særligt alvorlige hændelser, eksempelvis arbejdsulykker, vold, trusler, overgreb, overfald, dødsfald og færdselsuheld.


Psykologsamtaler
Hvad stiller vi op med en medarbejder, der fortsat har det dårligt?

Der tilbyder vi samtaleforløb med psykolog (se samtaler med psykolog) med det formål, at medarbejderen kan få bearbejdet sin problemstilling og fastholde tilknytningen til arbejdspladsen og arbejdsmarkedet.