Stress på arbejdspladsen

Det er alvorligt, når et menneske "går ned" med stress. Vedkommende oplever at være helt ude af stand til at foretage sig selv helt basale aktiviteter. Alt opleves uoverskueligt, og omverdenen kan ofte bare se til.

Stress er et tegn på, at noget skal gøres anderledes. Stress er kroppens "røde lampe", der indikerer, at "motoren" er ved at være brændt sammen. Årsagerne kan være mange, symptomerne forskellige og helingsprocessen være af kortere eller længere varighed i forhold til individets evne til at håndtere den uvante situation. Stress er meget vigtigt at erkende i tide og få handlet på. 

Hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ved vi rigtig meget om stress. De reaktioner stress giver, hvordan man kan spotte det, og hvad man kan gøre for at forebygge stress. Vores tilbud spreder sig over mange forskellige tilgange til emner som fx:

Indlæg på temadage om stress og forståelsen af tilstanden.

  • Hvordan bliver man bedre til at spotte stress, både hos sig selv og sine kolleger/medarbejdere.
  • Øvelser i at finde og forstå sin egen stresstærskel.
  • Procesforløb med virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, hvor organisering og tilrettelæggelse af arbejdet er temaet.
  • Individuelle coachingforløb om stress samt gruppesupervision med fokus på, hvordan I kan støtte hinanden i arbejdsmæssige relationer.