Arbejdsmiljøledelse og -certificering

Et arbejdsmiljøcertifikat er et synligt bevis på en bevidst prioritering af arbejdsmiljøet. Med målrettet forebyggelse reduceres sygefraværet med årsag i ulykker og andre skadelige påvirkninger. Et arbejdsmiljøcertifikat kan både tiltrække kunder og kvalificerede medarbejdere.

Vi kan ikke certificere en virksomhed i arbejdsmiljø – det er der særligt godkendte bureauer, der tager sig af, men vi kender alle de krav, I skal opfylde for at kunne opnå certifikatet og kan hjælpe jer med forberedelsen til certificering.

Kravene til et certifikat er blandt andet, at I har en arbejdsmiljøpolitik, opdateret og gennemført arbejdspladsvurdering, APV, arbejdsmiljøorganisation (AMO), procedurer for særlig uddannelse og instruktion, faste procedurer om anmeldelse og undersøgelse af ulykker, alle relevante brugsanvisninger, gennemførte lovpligtige eftersyn og procedurer hertil, procedurer for arbejdsmiljøgennemgang samt procedurer for information om arbejdsmiljøet, kortlagt psykisk arbejdsmiljø, have forholdt sig til sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked/fastholdelse af medarbejdere.

OHSAS 18001 som er ved at blive erstattet af ISO 45001 er den hyppigst anvendte standard til international certificering af arbejdsmiljøledelse.


Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøcertifikat?
En virksomhed med arbejdsmiljøcertifikat bliver ikke udtaget til risikobaseret tilsyn af Arbejdstilsynet.

Forberedelse til arbejdsmiljøcertificering?
Overvejer I, om det er noget for jer og jeres virksomhed at få en arbejdsmiljøcertificering, eller har I allerede taget beslutningen, så kan vi bistå med rådgivning til udvalgte dele eller hele forløbet frem til certificeringen.