Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er en unik lejlighed til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen. Arbejdsmiljøorganisationen, AMO, ledelse og medarbejdere skal forholde sig til, hvad der skal være fokus på i arbejdsmiljøet det kommende år.  

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er blevet til for at sætte yderligere fokus på arbejdsmiljøet i flere virksomheder og ikke mindst for at få skabt en mulighed for dialog om arbejdsmiljøet.

Vi vil naturligvis gerne hjælpe jer med at gennemføre drøftelsen. Vi har den faglige viden om arbejdsmiljøforhold og kan rådgive i forhold til det og vejlede jer gennem processen med at få afholdt drøftelsen. 

Vælger I selv at stå for afholdelsen af drøftelsen, skal I sikre jer at komme igennem følgende

  • Sikre at drøftelsen afholdes én gang årligt.
  • Evaluere og gøre status over arbejdsmiljøarbejdet det seneste år (herunder status på de mål, I satte, forholde jer til de særlige udfordringer, der har været i årets løb, hvordan udfordringerne er håndteret og løst, og om I har haft de rette kompetencer til at løse dem).
  • Evaluere og gøre status over samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen, AMO, det seneste år (hvordan samarbejdet har været, har der været ressourcer nok til opgaven – tid og økonomi, hvordan I håndteret de problemer, der er opstået, og ikke mindst forholde jer til effektiviteten i samarbejdet).
  • Sætte mål for arbejdsmiljøarbejdet det kommende år.
  • Forholde jer til, på baggrund af jeres evaluering af sidste år, hvordan samarbejdet skal foregå det kommende år (mødefrekvenser, antal møder, hvem skal deltage osv.).
  • Forholde jer til, om jeres egen AMO har de nødvendige kompetencer til at løse de opgaver, I har planlagt, og drøfte, hvordan I får den nødvendige viden (kursus, brug af rådgiver eller andet).
  • Følge op på jeres kompetenceudviklingsplan for AMO's medlemmer (er der behov for kompetenceløft, er målet nået, og hvordan kan et evt. ønske om kompetenceløft gives).


Er du klar til at springe på opgaven eller har du brug for en ekspert?