CE-MÆRKNING

Maskiner bygget efter 1995 skal være CE-mærket, førend de må anvendes i Danmark og EU. Det er modsat, hvad mange tror, ikke nogen sikkerhedsgodkendelse af en maskine.

Fremstiller din virksomhed maskiner til salg, eller ændrer du på en maskine, skal du selv sørge for, at den er CE-mærket i henhold til maskindirektivet samt lave en overensstemmelseserklæring i forhold til relevante direktiver og standarder.

 Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan her være behjælpelig med risikovurdering af maskine. Vi vil gennemgå maskinen i forhold til maskindirektivet og den eller de relevante standarder, maskinen er bygget efter, og udarbejde maskinens overensstemmelseserklæring. 

Vi kan endvidere undervise virksomhedens medarbejdere i risikovurdering af maskiner, så medarbejderne er bedre påklædt til selv at kunne identificere eventuelle farekilder på maskiner/maskinanlæg.

Har du brug for vores faglige ekspertice, så kontakt os