APV - Arbejdspladsvurdering

"Hvornår har du sidst lavet APV?" Et spørgsmål med mange svar. APV (arbejdspladsvurdering) er obligatorisk og er virksomhedens dokumentation for, at man forholder sig aktivt til arbejdsmiljøet og det, der skal være i orden i forhold til Arbejdsmiljøloven.  

APV (arbejdspladsvurdering) er et meget centralt begreb i arbejdsmiljøet og skal revideres hvert 3. år – nogle vælger at lave den oftere, og det står man helt frit for. Metoderne er mange, og der er frihed til at vælge lige den metode, du synes, passer virksomheden bedst – ønsker du inspiration til APV-processen eller har du lyst til at prøve APV på en ny måde, så har vi masser af ideer og erfaring, vi gerne deler ud af.

APV er en metode til at få overblik og systematik i sit arbejdsmiljøarbejde. Det gøres ved, at ledelse og medarbejdere udarbejder en skriftlig APV i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

En APV skal indeholde:

  • En gennemgang af arbejdsmiljøforholdene i virksomheden.
  • En beskrivelse af de problemer, man finder.
  • En vurdering af, hvor alvorlige problemerne er, og en prioritering af, hvornår de skal løses.
  • En vurdering af, om der er sygefravær eller særlig risiko for ulykker forbundet med problemerne.
  • En plan (handlingsplan) over, hvordan problemerne skal løses, hvem der er ansvarlige for løsningen og en tidsfrist for løsningen.
  • En opfølgning på om løsningerne har den forventede effekt.


Har I lyst til at drøfte mulighederne for arbejdspladsvurdering, APV, eller brug for en ekstern interviewer, så klarer vi også det.