Ensidigt, gentaget arbejde (EGA) og ensidigt, belastende arbejde (EBA)

Smerter, skader og fravær kan blive resultatet af lang tids arbejde med Ensidigt, Gentaget Arbejde (EGA), men fokus på ensidigt, gentaget arbejde og tidlig indsats kan reducere generne og hjælpe medarbejderne til at passe godt på deres led og muskler.

Vilkårene, arbejdet udføres under, og måden, arbejdet udføres på, er afgørende at undersøge, hvis der i arbejdspladsvurderingen, APV, kommer bemærkninger om EGA, hvis medarbejderne klager over gener i kroppen eller får øget fravær. En god analyse og dialog og et grundigt arbejde med løsninger kan ikke alene forebygge skader og fravær under normale arbejdsforhold, men også fastholde den medarbejder, der af forskellige årsager har særlige skånebehov. 

At reducere EGA kan være en længere proces, da der er mange elementer, at tage hensyn til. Der er selve indretningen af arbejdspladsen, vaner/rutiner, evt. rokering og evt. brug af tekniske hjælpemidler.


Hvad indebærer det at arbejde med at reducere EGA?

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest tilbyder forløb, som designes specielt til jeres virksomhed, da fokusområder er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed. Eksempelvis kan et forløb indeholde:

  • Orientering om regelgrundlaget for EGA jf. arbejdsmiljøloven.
  • Afklaring af forventninger og mål med reduktion af EGA.
  • Kortlægning af EGA i virksomheden eller på udvalgte arbejdspladser.
  • Præsentation af forskellige løsningsmodeller (rokering, automatisering).
  • Afprøvning og evaluering af rokeringsforsøg.
  • Konkret vurdering og løsningsforslag til indretning af arbejdspladsen.
  • Instruktion, undervisning og vejledning af medarbejdere i hensigtsmæssig arbejdsteknik.

 

Det bærende element i et forløb, hvor der arbejdes med at reducere EGA, er arbejdsmiljøorganisationen, AMO. En god dialog og et godt samarbejde er forudsætningen for et godt forløb.