LEDELSE OG ORGANISATION

Ledelsescoaching


Ledelsescoaching: Lederrollen er kompleks, og ledelse kan til tider være ensomt, da ledere ofte står alene med afgørende beslutninger for organisationens mål, bundlinje og de ansattes trivsel. Ledelse er i dag meget mere end økonomistyring og opgaveplanlægning. Ledelse er i fokus som aldrig før og en leders performance og trivsel vil afspejle sig i alle led i organisationen.

Gennem personlig coaching, kan du som leder blive afklaret og klædt bedre på til at varetage opgaven. Derfor bliver stadig flere organisationer og ledere også mere opmærksomme på, at en leders mentale trivsel og balance er værd at investere i.

Med en DISC -profil kan du få en sikker fornemmelse for dine styrker, som skal bringes i spil, når komplekse ledelsesmæssige udfordringer kalder. Ligeledes bliver du bevidst om, hvilke områder i din lederprofil, som du med fordel kan styrke.

Teamudvikling og teamsammensætning


Teamudvikling kan hjælpe til at skabe de mest optimale rammer for trivsel i dit team. Et team i god trivsel arbejder med glæde, motivation og fremdrift. Sammen sætter vi mål for, hvor jeres team skal hen og på baggrund af jeres ønsker og behov, sammensætter vi et forløb, hvor I som team får ejerskab til et bæredygtigt og motiverende samarbejde fremadrettet.

En DISC-personanalyse kan bruges til at sammensætte teams på baggrund af personligheder, hvilket kan medvirke til at skabe dynamiske teams. I eksisterende teams kan adfærdsmønstre gøres synlige, så teamdynamikken kan udvikles. Der er ikke én profil, der er den rette frem for en anden. I teamudviklingen handler det om at få forståelse for egne samt andres handlemåder og at bruge denne viden til at spille hinanden gode fremadrettet. 

En DISC-profil kan være særdeles brugbar i ansættelses øjemed. Hvilke egenskaber og mønstre rummer den enkelte kandidat, og hvad er det egentlig for en kollega, vi mangler i vores team/organisation?

Der laves altid individuelle tilbagemeldinger på en DISC-profil. 

Ud fra teamets/organisationens form og behov, sammensætter vi en proces for det videre arbejde fremmod højere trivsel og bedre resultater. 


Konflikhåndtering


Ethvert menneske og enhver organisation er afhængig af gode relationer. Selvom vi alle ved, hvor vigtige gode relationer er, så støder vi jævnligt på behovet for konfliktløsning.

Konflikthåndtering er en proces, hvor vi i fællesskab minimerer de negative elementer i konflikten og flytter fokus mod en ønsket fremtidig tilstand. Konflikthåndtering handler altså om, at vi styrker læringsprocessen for den enkelte og gruppen. Konflikter fjerner fokus og energi fra det, der bidrager til vækst, men med den rette konflikthåndtering, kan vi udvikle os gennem konflikten.

Vi tilbyder konflikthåndtering til både private og organisationer, ligesom vi varetager opgaver som bisidder ved behov for dette.