Arbejdsmiljø-Organisationen

Arbejdsmiljø-
organisationen

Arbejdsmiljøorganisationen er kernen i virksomhedens formelle arbejdsmiljøarbejde. Det gode arbejdsmiljø skabes i alle led i virksomheden fra gulvfolket til topledelsen. Det vil dog altid være arbejdsmiljøorganisationens ansvar, at dette foregår på en fornuftig og lovpligtig måde.

Vi kan hjælpe jer med, at I løser de formelle arbejdsmiljøopgaver, så de lever op til arbejdsmiljøloven og vi kan hjælpe jer med at finde den bedst mulige måde for jer at gøre det.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest har masser af værktøjer og tilbud, som styrker det gode arbejdsmiljø på jeres virksomhed. Vi hjælper med afklaring på, hvad der skal til for jer.