Arbejdspladsbrugsanvisning, APB

"Har du styr på kemien?" I statistikken over ulykker forekommer en del, der skyldes forkert eller uheldig omgang med kemiske produkter, malinger, smøremidler, olieprodukter, opløsningsmidler osv. Der kan være flere årsager til uheldene, men nogen af dem skyldes mangelfuld (eller ingen) arbejdspladsbrugsanvisning, APB.

Opgaven med at lave virksomhedens arbejdspladsbrugsanvisning, APB, kan opleves som en meget stor opgave, hvis man starter helt på bar bund. Har man den først, er det ret let at holde den opdateret.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det er en rigtig god idé at starte med at få overblik over alle virksomhedens kemiske stoffer og produkter. Ofte ses det, at produkter har det med at hobe sig op i diverse skabe og på afsides hylder - "Det kunne jo være, vi fik brug for det engang!" - sådan lyder forklaringen.

Overblik, sortering, oprydning og udsmidning af overflødige produkter er en meget brugbar tilgang til opgaven.

Når du har overblik over virksomhedens produkter, skal du sikre dig, at du har din leverandørs sikkerhedsdatabladet (tidl. leverandørbrugsanvisning), for det skal skal du bruge til at få lavet den specifikke arbejdspladsbrugsanvisning, APB, som skal beskrive brugen af produktet på din virksomhed. Først med begge dele er en arbejdspladsbrugsanvisning, APB, komplet.

Intet arbejde er færdigt, før papirarbejdet er gjort

Men papirarbejdet kan ikke stå alene her. For at undgå uheld skal medarbejderne vide, hvordan man håndterer produkterne sikkert. Det kan de læse i arbejdspladsbrugsanvisningerne, men de skal instrueres i, dels hvor APB er, og dels hvordan de læser dem, og have en særlig instruktion i, hvilke personlige hjælpemidler, de skal bruge, når de anvender produkterne.

Opgaven er for stor for mig.

Det er noget vi kan hjælpe dig med! Ønsker du at lægge hele arbejdet med at fremskaffe sikkerhedsdatabladene, lave arbejdspladsbruganvisninger og sidst, men ikke mindst, give medarbejderne en grundig instruktion i brug af prodduktet med evt. tilhørende personlige værnemidler over på andre hænder, klarer vi den opgave for dig.

Ønsker du blot lidt support til en del af arbejdet, så klarer vi også det.

Vil du høre om forskellige muligheder, så kontakt os