Sikkerhedstådgivning &
Transport af farligt gods

Virksomheder, som transporterer eller afsender farligt gods, udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, læsser eller aflæsser farligt gods, skal ifølge Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 have en eksamineret sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Vores sikkerhedsrådgiver står klar til at løse opgaven for jer.

Sikkerhedsrådgiveren yder rådgivning og fører tilsyn med virksomhedens aktiviteter i relation til transport af farligt gods.
Rådgivningen omfatter årligt besøg, og der udarbejdes en årsrapport om virksomhedens og sikkerhedsrådgiverens aktiviteter i løbet af året. Sker der uheld eller hændelser, skal sikkerhedsrådgiveren ligeledes rapportere dette. Dette er den lovpligtige del.

Vores sikkerhedsrådgiver tilbyder også anden rådgivning, herunder hjælp til at udfylde transportdokumenter, udarbejdelse af procedurer og tjeklister, instruktion og uddannelse af personale m.v.