Værnemidler

Ved arbejde med farlige stoffer og materialer er vi indimellem nødt til at pakke manden ind, når vi ikke kan undgå, at medarbejderen bliver påvirket. Indpakningen er værnemidler.

Kan arbejdsprocessen ikke tilrettelægges, så medarbejderen ikke kommer i berøring med produktet, indånder dampe eller lignende, må medarbejderen beskyttes på anden vis. Medarbejdere, som arbejder med farlige stoffer og materialer, skal være beskyttet på passende vis. Derfor er valget af egnede værnemidler vigtig.

Værnemidler vil typisk være handsker, arbejdstøj, ansigtsbeskyttelse og åndedrætsværn. Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan blandt andet hjælpe til med at

  • Vurdere behovet for værnemidler, herunder eventuelt udføre arbejdshygiejniske målinger.
  • Vælge egnede værnemidler.
  • Teste handskers gennemtrængelighed for givne stoffer og materialer og derved vurdere en handskes egnethed.