STigekursus

Stigekursus: Færdsel og arbejde på stiger er forbundet med stor risiko for ulykker og store belastninger. Arbejder I korrekt fra stiger i din virksomhed? Får I foretaget det lovpligtige eftersyn af stiger hvert år? Med et stigekursus kan dine medarbejdere blive bekendt med reglerne for anvendelse af transportable stiger og rustet til at efterse virksomhedens stiger.

Stigekurset omhandler sikkerhed på stiger. Det er et praktisk kursustilbud med udgangspunkt i jeres virksomhed.

Et stigekursus henvender sig til alle virksomheder, der anvender eller servicerer stiger. Kurset indeholder følgende:

  • Hvordan bruges en stige rigtigt?
  • Hvordan opstilles en stige?
  • Hvilket arbejde må udføres fra en stige?
  • Hvordan efterses en stige?
  • Hvordan føres stigejournalen?
  • Hvornår skal en stige kasseres?  

En stige er et teknisk hjælpemiddel, der skal vedligeholdes og efterses med bestemte intervaller.

Kurset kan afvikles for enten én eller flere medarbejdere i vedligeholdelsesafdelingen, som skal efterse virksomhedens stiger, eller for en gruppe montører, som dagligt arbejder fra stiger.

Efter kurset er deltagerne sagkyndige i stiger og i stand til at anvende stiger korrekt samt at lave de lovpligtige eftersyn.

Efter kurset udstedes kursusbevis.

Kontakt os på 97 71 06 00 og hør nærmere om afholdelse af et  stigekursus på jeres virksomhed eller send en forespørgsel