Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret

En ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der sidste år i alt blev anmeldt 42.709 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet – et antal, der stort set er uændret de seneste 5 år.

Arbejdstilsynet oplyser på deres hjemmeside, at langt den hyppigste skade er forstuvninger mv., som udgør godt 42% af alle anmeldte arbejdsulykker i 2019.

Opgørelsen viser også, at den såkaldte ulykkesincidens er lavere end hidtil målt med 148 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Ulykkesincidens udregnes som antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen.

Af Arbejdstilsynets årsopgørelse over ulykker  fremgår samtidig, at antallet af dødsulykker er steget fra 31 i 2018 til 36 i 2019.

Brancher med flest arbejdsulykker

Arbejdstilsynet oplyser videre, at risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke er større i nogle brancher end i andre. For femte år i træk er vand, kloak og affald den branchegruppe, der har flest anmeldte arbejdsulykker med en ulykkesincidens på 468 pr. 10.000 beskæftigede. Det er 3 gange højere end gennemsnittet for alle brancher.

Imidlertid gør Arbejdstilsynet opmærksom på, at ulykkesincidensen i branchegruppen dækker over store forskelle. Affaldssektoren står således med en ulykkesincidens på 709 for den højeste incidens i branchegruppen, mens vandforsyning ligger meget lavt med en incidens på 104.

De hyppigste arbejdsulykker

De hyppigste arbejdsulykker er:

Forstuvninger m.v. (42,4%)
Sårskade (12,2 %)
Knoglebrud (10,9%)
Hjernerystelse m.v. (5,9%)
Chok (5,2%)
Bløddelsskade (5,1%)
Termisk skade (1,3%)

Vil du vide mere om Arbejdstilsynets opgørelse af arbejdsulykker? Så kan du læse mere via deres hjemmeside.

Kunne du tænke dig at få hjælp til forebyggelse af arbejdsulykker? Så kan vi hjælpe dig og sidder klar på mail og telefon (info@amcmv.dk og 97 71 06 00).