Privatlivspolitik

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger.

Nyhedsbrev
Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, giver du samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve og tilbud. Vi behandler din e-mailadresse og oplysningerne hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e mails fra os.
Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@amcmv.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

Tilmelding til kurser
Ved tilmelding til kurser kommer Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest i besiddelse af personoplysninger. Dette er:
• Deltagers fulde navn
• Deltagers e-mail
• Deltagers mobilnummer/private telefonnummer
• Deltagers status på arbejdspladsen
• Firmanavn
• Firmaadresse
• EAN-nummer (hvis offentlig virksomhed)
• E-mail til faktura (hvis privat virksomhed)
Deltageroplysningerne behandler vi for at kunne udstede kursusbeviser og for at kunne komme i kontakt med kursusdeltager med detaljerede oplysninger om kurset samt at kunne komme i kontakt med kursusdeltageren med kort varsel, hvis det er nødvendigt. Vi forbereder os til kurset bl.a. ved at kende målgruppen og sammensætningen af kursusdeltagere for at kunne give den bedste læring på kurset.
Virksomhedsoplysningerne behandler vi for at forestå betalingen af kurset.

Virksomhedsopgaver
I forbindelse med at I som virksomhed bestiller en opgave hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest, kommer Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest i besiddelse af personoplysninger. Dette kan være:
• Firmanavn
• Firmaadresse
• Kontaktpersoners navne og evt. titel
• Kontaktpersoners e-mailadresse
• Kontaktpersoners telefonnummer
• Navne på arbejdsmiljørepræsentanter/medarbejdere
• CVR-nummer
• EAN-nummer
Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med udførelse af opgaven, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af aftalen. Ovennævnte oplysninger gemmes i op til 10 år sammen med opgavens sagsakter. Dette gør vi for at kunne vende tilbage til tidligere udførte opgaver på jeres virksomhed til gavn for andre opgaver på virksomheden. Regnskabsmateriale skal, ifølge lovgivningen, gemmes i 5 år. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Billeder
Ved nogle opgaver tager vi billeder af processer på virksomheden. Her kan der være en fordel at have personer med på billedet. Der bliver kun taget billeder med de involverede personers mundtlige samtykke. Vi bestræber os på at billederne så vidt muligt tages bagfra eller fra siden, så personerne kun kan genkendes af nærtstående kolleger.
Billeder bliver kun brugt til den konkrete sag, medmindre andet er aftalt. Ved andet brug vil vi indhente skriftligt samtykke. Billederne kan blive brugt til rapporter og intern undervisning på den pågældende virksomhed.

Personrettede arbejdsmiljøopgaver
I forbindelse med bestilte opgaver, hvor enkeltpersoners helbred er centralt for opgaven, behandler vi personoplysninger. Dette kan være blodprøvetagning, kliniske prøvetagning ved helbredskontroller og sundhedstjek samt vurdering af arbejdet i forhold til en borger eller medarbejders helbred. Oplysningerne kan være:

 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Kontaktpersoners navne og evt. titel
 • Kontaktpersoners e-mailadresse
 • Kontaktpersoners telefonnummer
 • Medarbejders/borgers fulde navn
 • Medarbejders/borgers CPR-nr.
 • Medarbejders/borgers helbredsoplysninger
 • Medarbejders/borgers livsstil og livsførelse
 • Ved kliniske målinger:
  Medarbejders …
  - bly i blod
  - kolesterol i blod
  - blodsukker
  - fedtprocent
  - resultat af høretest
  - resultat af lungetest
  Disse personoplysninger bruger vi til at kunne foretage en faglig vurdering i den bestilte opgave. Oplysningerne behandles fortroligt, så medarbejderens oplysninger er anonyme i forhold til virksomheden, medmindre at andet aftales. Ved opgaver bestilt af offentlig sagsbehandler informeres borgeren på forhånd om sagsforløbet, herunder at der skrives rapport, og at denne indsendes til kommunen.
  Ovennævnte oplysninger gemmes i op til 10 år sammen med opgavens sagsakter. Dette gør vi for at kunne vende tilbage oplysningerne, hvis den pågældende person har brug for oplysninger. Dette kan være i forbindelse med arbejdsskadesag eller sag hos arbejdsmedicinsk klinik.

Datasikkerhed
Uanset om vi behandler personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en aftale med virksomhed, kurser eller på baggrund af personrettede helbredsoplysninger, vil vi altid behandle personoplysningerne sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Vi anvender tredjeparter til behandling af:
– betalingsoplysninger —Sproom og BDO
– håndtering af nyhedsbreve via e-mail — MailChimp
– håndtering af tilmelding til nyhedsbrev og ventelister — CaptainForm
– håndtering af sagsbehandling og mails— NetIP
Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest
CVR-nr.29 79 82 65
Lyngbro 7
7900 Nykøbing M
Tlf.: 97 71 06 00
E-mail: info@amcmv.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at træffe aftale med os herom.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.
Hvis du ønsker at klage over Arbejdsmiljøcenter Midt-Vests behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28, 5., 1300 København, telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies
Dette website anvender cookies.
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den besøgende. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

Formål med cookies på vores website:
- At gemme dine indstillinger.
- Trafikmåling og statistik.
- Målretning og frekvensstyring af annoncering.
- Tredjeparter med adgang til at sætte cookies.

Sitet anvender cookies fra af følgende tredjeparter:
- Google Analytics